گروه مردمی بدهکاران انقلاب اسلامی با هدف خدمت رسانی فرهنگی اجتماعی به آحاد مردم جامعه

به صورت یک سازمان مردم نهاد شروع به کار کرد.

بزودی با این گروه آشنا خواهید شد.