به نام خدا


اسلاید های ارائه شده توسط جناب آقای دکتر اصلی پور

در جلسه برنامه ریزی راهبردی درس مبانی سازمان (2)

::

توضیح مختصر:

برنامه ریزی راهبردی راهکاری است برای رسیدن به اهداف عالی یک سازمان.

ارکان برنامه ریزی راهبردی دارای سه محورِ 1)تجزیه و تحلیل وضع موجود

2)تدوین راهکار ها وفعالیت ها و 3)ترسیم وضع مطلوب است

::

دریافت
حجم: 3.61 مگابایت