به نام یگانه مدبر هستی

الحمدلله تجربه ی خوبی بود...